Naše poslanie

Cieľom portálu Onoseni.sk je propagácia nosenia detí ako životnej filozofie - nosenia, ktoré podporuje harmóniu, duševný a fyzický vývoj noseného a nosiaceho v súlade s  ich fyziologickými potrebami. Tento cieľ by sme radi realizovali prostredníctvom nasledujúcich záväzkov:


  • snahou o šírenie informácií o nosení detí opierajúc sa o odborné  názory, analýzy, stanoviská našich a zahraničných odborníkov, pričom však tieto informácie nenahrádzajú lekárske stanoviská v prípade zdravotných ťažkostí

  • analýzou dopadu nosenia detí nielen na noseného, ale aj nosiaceho s prihliadnutím na výhody aj nevýhody nosenia detí z viacerých hľadísk

  • propagáciou správnych zásad nosenia

  • podporou pri výbere kvalitných pomôcok na nosenie detí a ich podrobnejšou analýzou   

  • šírením know-how o nosení detí prostredníctvom fotodokumentácie, fotonávodov a videonávodov

  • sprístupnením interaktívnej mapy, ktoré majú napomôcť pri výmene skúseností a poznatkov nosenia detí, a zvyšovať tak povedomie o prínosoch nosenia detí nielen pre samotné deti, ale aj význame nosenia detí pre tých, ktorí deti nosiaCopyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor