Adoptované deti, deti v náhradnej starostlivosti a nosenie

Každé dieťa sa rodí s túžbou byť nosené, byť pri matkinom srdci, byť v jej náručí... Adoptované deti a deti, ktoré idú do náhradných rodín či už na prechodný alebo trvalý čas potrebujú často viac telesného kontaktu, obzvlášť ak od matky boli odlúčené a prešli si zložitými životnými situáciami.


"Mnohí rodičia nie raz podcenia zranenú dušu adoptovaného dieťaťa. S adopciou sa totiž spája opustenie, odlúčenie od matky - od narodenia, neskôr starostlivosť v inštitúciách, ktoré dieťaťu dodávajú silu prežiť, dieťa však trpí, je bezbranné, hlboko ranené a šokované," uvádza sa v článku o adopcii dieťaťa vo vzťahu k noseniu tu. Keď nastane odlúčenie od matky, dieťatko stratí oporu v blízkej milujúcej osobe, stratí bezpečie jej náručia, stratí zázemie - ocitne sa vo svete, na ktorý ešte nebolo pripravené bez akéhokoľvek ochranného bodu, ku ktorému by sa rado pripútalo. "Ale všade tam, kde nastáva strata, odlúčenie, bolesť, odmietnutie, môže sa proces pripútania vážne narušiť alebo sa pripútanie vôbec neudeje. Malé deti, ktoré si nevytvoria citovú väzbu v prvých mesiacoch života a najneskôr do 2 rokov veku, majú neskôr problémy s vytvorením citovej väzby s inými ľuďmi, vrstovníkmi, priateľmi, životným partnerom," spomína v článku na problematiku pripútania sa medzi rodičom a dieťaťom vo vzťahu k adopcii psychologička p. Elena Sládeková, PhDr., zdroj tu.

 


Občianske združenie NÁVRAT venujúce sa adopcii detí (viac info
tu) považuje pripútanie sa za kľúčový moment prijatia dieťaťa do opatery. V článku "Čo dieťa naozaj potrebuje?" píše: "Väčšina detí, ktoré neprežili detstvo v rodine a žili v zariadeniach, kde nemali pri sebe stabilnú materskú osobu, ku ktorej by sa bezpečne pripútali, má pravdepodobne problémy "pripútať sa". Pre novú "náhradnú" rodinu to znamená, potrebu dostatočne sa pripraviť na tieto špecifiká, rovnako aj na možnosti ako pomôcť vytvoriť stabilný vzťah s dieťaťom ešte pred jeho príchodom."


Nosenie dieťatka v pomôckach na nosenie detí, jeho pripevnenie si na telo veľmi napomáha k získaniu vzájomnej dôvery a lásky. "Pripútanie k materskej osobe dáva dieťaťu istotu, radosť zo života, pocit bezpečia, ochrany, vybavuje dieťa do života optimizmom, schopnosťou osamostatniť sa v čase, keď je to preň prirodzené, schopnosťou vyrovnávať sa so stresom, ale nielen to. Pripútanie je predpokladom k tomu, aby sa mozog dieťaťa /centrum emócií/ vyvíjal normálne. Výskumy dozrievania detského mozgu preukázali, že na vývin mozgu malého dieťaťa majú silný vplyv skúsenosti na počiatku jeho života. Aby sa detský mozog vyvíjal harmonicky, musí byť dieťa opatrované, pestované, nosené na rukách, kolísané, blízka osoba sa mu musí prihovárať, láskyplne sa ho dotýkať, sledovať všetky jeho prejavy a odpovedať na ne, musí mu poskytovať istotu, že kedykoľvek - akokoľvek dieťa ohlási nejakú svoju potrebu, bude uspokojená," spomína p. Sládeková vo svojom článku "Pripútanie medzi rodičom a dieťaťom" tu.Nosenie adoptovaných detí, či
detí prijatých do náhradnej starostlivosti môže byť jedným zo spôsobov, ako prijať deti, ktoré stratili kontakt na blízku starajúcu sa osobu. Autorka knihy "Peau à peau, technique et pratique du portage" (Koža na kožu, technika a prax nosenia detí), Ingrid van den Peereboom vo svojej knihe píše: "V súvislosti s adopciou je nosenie telo na telo pre dieťa ako aj pre jeho rodičov príležitosťou pre vytvorenie zmysluplných základov pre budúci vzťah, je možnosťou objaviť elán rodiča, je spúšťačom oxytocínu, hormónu šťastia," zdroj tu. Nosenie podporuje vybudovať vzájomný vzťah medzi dieťaťom a osobami, ktoré sa o neho starajú. Tento vzťah sa prežíva na úrovni pocitov, emócií z blízkeho kontaktu a obojstrannej naplnenej túžbe - túžbe dieťatka byť v tesnom a bezpečnom kontakte opatrujúcej osoby a túžbou opatrujúcej osoby neustále uspokojovať potreby svojho dieťatka.

 

 

Tip: Na opätovné vytvorenie vzťahu medzi adoptovaným dieťatkom alebo dieťatkom prijatým do starostlivosti je potrebné veľa času, lásky a hlavne trpezlivosti. Nie je to jednoduché ani pre dieťatko, ani pre rodičov... Ale jediní rodičia sa môžu na prijatie svojho dieťatka pripraviť vopred, môžu mu pomôcť "dobehnúť" stratené časy, ponúknuť materinskú či otcovskú lásku a tak utíšiť zlé spomienky aj za pomoci nosenia v pomôckach na nosenie detí...

 

Copyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor