Handicap a nosenie

Nosenie detí je prínosné nielen pre tých, ktorí si ho v zdraví užívajú plnými dúškami, ale aj pre rodičov a deti, ku ktorým príroda nebola až taká štedrá vo vzťahu k zdraviu. Aj osoby, ktoré sa možno prednedávnom tešili z dobrej fyzickej a psychickej kondície, ale nešťastná náhoda, choroba či iná udalosť im náhle zmenila spôsob života, majú právo vychutnávať si prínosy nosenia detí.

 


Rodičia so zdravotným postihnutím


Nosenie detí nepozná hranice medzi ľuďmi a aj osoby s telesným, chronickým ochorením, mentálnymi, zrakovými či sluchovými problémami majú možnosť svoje dieťatko nosiť. Ľuďom so zdravotným postihnutím môže ergonomická pomôcka na nosenie detí výrazne pomôcť pri starostlivosti o dieťa, obzvlášť ak nemôžu využívať iné pomôcky na presun/prenos dieťatka, nakoľko im to vlastné ochorenie nedovoľuje.

Samozrejme nosenie je potrebné starostlivo zvážiť v závislosti od stavu Vášho ochorenia - určite je namieste aj konzultácia s odborným lekárom, ktorý sleduje priebeh Vášho ochorenia. Je vhodné správne odhadnúť svoje schopnosti - ak Váš zdravotný stav nie je stabilizovaný alebo ak máte problémy s udržaním rovnováhy, nemáte dostatok fyzických, či psychických síl, nie je bezpečné dieťatko nosiť.

Ak to Váš zdravotný stav dovoľuje, vychutnávajte si nosenie plnými dúškami - nosenie detí napomáha vzájomnej (ne)verbálnej komunikácii a umocňuje harmonické súžitie rodiča s dieťaťom. Ďalšie prínosy nosenia vo vzťahu k vývoju dieťaťa nájdete tu ; výhody a riziká z nesprávne osvojených metód nosenia na adrese tu.

Keď nemôžete svojmu dieťatku povedať, ako ho ľúbite, lebo ste boli ukrátený/á o možnosť počuť a hovoriť; keď nemôžete svoje dieťatko vidieť, lebo ste prišli o zrak; keď nemôžete behať za svojím drobcom, lebo telo Vás neposlúcha, ako by malo a možno ste odkázaný na vozík – zoberte si dieťatko k sebe a noste ho, tešte sa z jeho prítomnosti a ono tieto pocity bude zdieľať s Vami. Potvrdzuje to aj vyjadrenie jednej nevidiacej mamky: „Vzťah medzi nosiacou osobou a noseným dieťatkom je jedinečný. Cítim svojho drobčeka pri sebe, spevneného šatkou od šije až po stehná (takže určite v bezpečí), a čo je nezanedbateľnou výhodou – môžem ho kedykoľvek pobozkať na čelo! Počujeme svoj dych a to nás oboch uisťuje. Cítim, keď otočí hlavou a súčasne presne viem, kde sa presne pozerá. Počuje všetko, čo poviem, aj vtedy, keď šepkám (a keďže som zhovorčivá, neustále sa s ním rozprávam) a počujem každé jeho švitorenie, čo ma vždy napĺňa radosťou!", preklad zo zdroja tu.

 


Deti so zdravotným postihnutím


Aj deťom so zdravotným postihnutím môže nosenie výrazne pomôcť v niekoľkých rovinách: v emocionálnej, psychickej a motorickej. Je vhodné, ak nosenie konzultujete s odborným lekárom - veríme, že medzi odbornou verejnosťou nájdete podporu a spoločnú cestu pri podpore zdravotného, psychického či telesného vývoja Vášho dieťatka. Určite tak ako zdravé deti, aj deti s rôznymi zdravotnými vadami potrebujú veľa lásky, pochopenia, istoty od svojich najbližších, ktoré im môžete dodávať počas nosenia.

Naviac nosenie detí v ergonomických pomôckach je šetrnejšie ku chrbtici rodičov detí s pohybovými problémami, ktoré často musia dvíhať, nosiť, či prenášať. Rovnomerným rozložením záťaže v prípade symetricky zvoleného úväzu, či umiestnenia dieťaťa do ergonomickej pomôcky, kde sa záťaž rozkladá na viaceré partie tela, sa bude chrbtica nenásilne posilňovať. Výhodou je, že chrbtica nebude jednostranne zaťažovaná.


Kontakt telo na telo pomáha prekonávať obdobia bolestí a utrpenia, či psychickej nerovnováhy dieťaťa so zdravotnými ťažkosťami. Fyzioterapeutka Mgr. Iva Bílková uvádza, že nosené môžu byť „děti s neurologickými vadami (dětská mozková obrna s hypertonickou či hypotonickou formou, Dawnův syndrom, autismus aj.“ zdroj tu. A to všetko v bezpečí nosiacej osoby – umiestnenie do šatky či nosiča dieťatko väčšinou ukľudní. Na druhej strane matka oveľa lepšie reaguje na očakávania svojho noseného dieťaťa: ak dieťatko nebolo obdarené schopnosťou rozprávať, matka na základe jeho vonkajších ako aj citových prejavov vie dokonale rozpoznať nepohodu dieťatka a adekvátne odpovedať na jeho potreby.

Nosenie napomáha sledovať okolitý svet prostredníctvom pohybov, emócii, vôní a zvukových prejavov osoby, ktorá ich nosí a to z výškovej úrovne nosiacej osoby - dieťatko prijíma viac podnetov z okolia, čo napomáha stimulácii psychického vývoja. Medzi nosiacou osobou a noseným dieťaťom sa vytvára hlboký vzťah založený tak na neverbálnej ako aj verbálnej komunikácii. Vďaka tomuto permanentnému dialógu s nosiacou osobou a okolitým svetom sa stimuluje duševná aktivita dieťatka.

Pri nosení v ergonomických pomôckach sa podporuje telesný vývoj, nakoľko nosené dieťatko je v neustálom pohybe a reaguje na neustále zmeny smeru matky. „Stálá stimulace nošených dětí velice prospívá i handicapovaným dětem. Dítě během nošení prochází nenásilnou formou rehabilitačním cvičením.“ zdroj tu. Naviac cielenými metódami a pozíciami pri nosení sa dajú korigovať rôzne telesné vady dieťaťa so zdravotným postihnutím; nosenie detí sa tak v spolupráci s ošetrujúcim lekárom využíva aj ako podporná terapeutická metóda (napríklad pri deťoch s ortopedickými vadami).

 

 

 

Príklad: Zahraniční odborníci na nosenie detí často spolupracujú s osobami s handicapom a hľadajú konkrétne riešenia vzhľadom na zdravotné postihnutie. Ako sa dá nosiť dieťa v šatke na vozíku tu . Ďalšie príklady z praxe, kde boli vytvorené videá pre matku, ktorej bola amputovaná pravá ruka: ako sa s jednou rukou dá uviazať dieťa do šatky tu a ako je potrebné s takýmto handicapom dieťa zo šatky vyberať tu; ako sa dá za pomoci jednej ruky dieťatko umiestniť do ergonomického nosiča tu a ako ho z tohto nosiča bezpečne vyberať tu.

 

 

 

Tip: V súčasnosti je široký výber fyziologických pomôcok na nosenie detí - je vhodné vybrať si takú, ktorá bude jednoduchá na manipuláciu, rešpektovať zdravotné požiadavky a potreby nosiacej osoby, či noseného dieťatka s handicapom. Keďže každé závažné ochorenie je špecifické, individuálne treba pristupovať aj k samotnému noseniu a pomôcku na nosenie starostlivo vyberať, a to okrem iného aj v závislosti od ďalších pomôcok, ktoré uľahčujú život osobe so zdravotným postihnutím. Je vhodné si daný typ pomôcky na nosenie detí predom vyskúšať, či zapožičať na prechodné obdobie a rozhodnúť sa na základe výhod/nevýhod, ktoré Vám konkrétna pomôcka na nosenie dieťaťa prináša. Typy pomôcok na nosenie detí si môžete pozrieť v podponuke nosičov tu.

Copyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor