Klokankovanie

Klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť sú rôzne názvy označujúce metódu ošetrovateľskej starostlivosti o rizikového novorodenca využívajúcu priamy kontakt matky a dieťaťa kožou na kožu (z prezentácie o klokankovaní z IX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii na Slovensku, zdroj tu). No klokankovanie nie je určené len pre predčasne narodené detí. Vďaka jeho prínosom je táto metóda odporúčaná všetkým matkám a ich deťom.


Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len WHO) klokankovanie prispieva k dobrému zdraviu a harmónii nielen predčasne narodených detí, ale aj fyziologicky zrelých novorodencov (zdroj tu). „Kolísanie, položenie na kožu (kontakt „koža na kožu“ pri klokankovaní) a hladenie patria medzi ideálne spôsoby stimulácie psychomotorického vývoja“ (zdroj tu). Článok o klokankovaní občianskeho združenia Malíček uvádza: Podľa výskumnej asistentky Marianne Littlejohn prechod z maternice do sveta je veľká zmena pre ktorékoľvek dieťa, nielen pre to predčasne narodené. Prvá vec, ktorú hľadáme, keď prechádzame veľkými zmenami, je bezpečie a pohodlie niečoho známeho.“ zdroj tu.


 

Plusy a mínusy klokankovania

Klokankovanie je podľa WHO veľmi účinná metóda pri telesnej termoregulácii, podpore dojčenia, vytvorenia citovej väzby a to bez ohľadu na miesto, váhu, gestačný vek a podmienky, či vybavenia nemocničných zariadení (zdroj tu). Z jej využitia plynú rôzne výhody nielen pre samotnú matku a dieťa, ale aj pre nemocničné zariadenia. Existujú však isté obmedzenia, kedy sa klokankovanie neodporúča. Nižšie uvedené fakty boli spracované na základe nasledujúcich zdrojov tu a tu.

 


Všeobecné výhody

 • Bližší vzťah matky s dieťaťom. Poskytuje dieťaťu pocit istoty, ktorý prežívalo v maternici matky. Dieťa počuje matkin hlas a tlkot jej srdca. Podporuje psychiku matky a zvyšuje sa jej sebavedomie. Podporuje laktáciu zvýšením hladiny oxytocínu, a tým sa ľahšie uvoľňuje mlieko z prsníka. Pozitívne ovplyvňuje fyziologické a psychologické funkcie dieťaťa a matky (zdroj tu).
 • Znížené náklady na liečbu v dôsledku vyššieho percenta úspešnosti dojčenia, rýchlejšieho váhového prírastku a skrátenej doby hospitalizácie.
 • Jednoduchá metóda ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa.
 • Finančne nenáročná metóda aplikovateľná nielen v nemocničnom, ale aj domácom prostredí.
 • Klokankovanie nevyžaduje špeciálne pomôcky pri starostlivosti o dieťa.
 • Redukuje popôrodný stres.
 • V zahraničí sa využíva aj na „transport stabilizovaných donosených i nedonosených novorodencov. V rokoch 2000 - 2003 bolo v Nemecku transportovaných 31 detí touto metódou. Transporty boli uskutočnené matkou, otcom, zdravotnou sestrou a lekárom“ (zdroj tu).

 

Všeobecné obmedzenia

 • U niektorých rizikových novorodencov z dôvodu zlého zdravotného stavu nie je možné aplikovať .
 • Niektoré nemocničné zariadenia uvádzajú, že vyžaduje zvýšenú kontrolu personálu.

 

Výhody pre novorodencov a deti

 • Stabilizovaná telesná teplota.
 • Nižší výskyt nepravidelného dýchania a apnoických páuz .
 • Nižšie nároky na kyslíkovú liečbu .
 • Pravidelnejšia akcia srdca.
 • Vyššie týždenné prírastky na hmotnosti, vyššia pravdepodobnosť skoršieho prepustenia z nemocnice .
 • Nižší výskyt infekčného ochorenia.
 • Viac času v spokojnom spánku, pokojnejšie a harmonickejšie nálady .
 • Zriedkavejší výskyt bolestí bruška a kolík .
 • Deti sú menej plačlivé.
 • Dlhodobejšia výživa materským mliekom .
 • Vytvorenie citovej väzby na matku alebo otca.
 • Podpora rýchlejšieho psychomotorického vývoja nielen u prematúrnych novorodencov.

 

Výhody pre matky

 • Podpora tvorby materského mlieka a spúšťacieho reflexu, predpoklad dlhodobého dojčenia.
 • Zvýšené sebavedomie matky – väčšie nájdenie sa v roli matky, ale aj vyššia miera uvedomenia si zodpovednosti v starostlivosti o dieťa, či pochopenia nemocničnej starostlivosti o rizikového novorodenca; zároveň empatickejšie vnímanie svojho dieťaťa (prežívanie bolesti a zdravotných úkonov nutných na zlepšenie jeho zdravotného stavu).
 • Prostredie nemocnice je pre matku akceptovateľnejšie – pre matky je kontakt s dieťaťom oveľa intenzívnejší a prijateľnejší, matka je spokojnejšia a uvoľnenejšia nielen v komunikácii s personálom.
 • Nadobudnutie zručností v starostlivosti o svoje predčasne narodené deti, ktoré sú veľmi potrebné po návrate do domáceho prostredia.
 • Lepšia neverbálna ako aj verbálna komunikácia s vlastným dieťaťom počas klokankovania aj mimo neho nielen vďaka kontaktu kože na kožu a vzájomnému vizuálnemu kontaktu – matka vie monitorovať a regulovať dýchanie dieťaťa svojimi dotykmi (nie je nutné monitorovať dýchanie prístrojmi).
 • Posilnenie emocionálnej väzby matky (otca) na dieťa.
 • Termálna synchrónia s dieťaťom – matka reaguje na zvýšenú teplotu dieťaťa nižšou teplotou hrude a naopak.

 

Poloha klokankovania

WHO definuje vhodnú polohu na klokankovanie nasledovne (voľný preklad zo zdroja tu):

 • Pri klokankovaní sa novorodenec nachádza vo vertikálnej polohe medzi prsiami matky, hruďou na hruď matky, hlava novorodenca je narovnaná a otočená na jednu stranu.
 • Vrch látky vaku (nosiča) je až pri uchu novorodenca.
 • Táto mierne napriamená poloha zamedzuje upchatiu dýchacích ciest a zabezpečuje očný kontakt medzi matkou a novorodencom.
 • Je potrebné dávať pozor na prehýbanie sa vpred alebo na prehnané záklony tela novorodenca.
 • Nohy sú ohnuté v bedrovom kĺbe a sú v polohe naširoko ako u žabky; ruky sú skrčené.
 • Materiál látky ktorý obklopuje dieťatko musí byť dosť pevne uviazaný, aby novorodenec nevypadol, keď sa matka postaví. Zároveň musí dosť tesne obopínať trup dieťaťa. Ale bruško novorodenca by nemalo byť veľmi stlačené a malo by sa dotýkať kožou na kožu na úrovni nadbruška matky – takto sa dieťa zabezpečí pevne v pozícii, ktorá nezamedzuje jeho brušnému dýchaniu. Zároveň dýchanie matky stimuluje dýchanie novorodenca.

 

Príklad z nemocničnej praxe

„Pre dieťa je vhodná zvislá poloha, ako i jej modifikácie na polohovateľnej posteli. Spočiatku uprednostňujeme polohu tváričkou k ľavému prsníku matky, aby dieťa počulo tlkot matkinho srdca. Pre dýchanie dieťaťa má zvislá poloha nesporné výhody. Dieťa dýcha pravidelnejšie, pokojnejšie a je skôr schopné sa prisať k bradavke a aspoň raz alebo 2 krát si potiahnuť. Dieťa má byť obrátené tvárou k hrudi matky alebo otca, podľa ľubovôle môže ležať na jednom prsníku alebo sa nachádzať medzi nimi. Matka sa môže voľne pohybovať, nie je podmienkou len sedenie v kresle.“ (zdroj tu)

 

Názory rodičov klokankujúcich svoje deti

Prinášame Vám voľné preklady výrokov rodičov využívajúcich klokankovanie v rokoch 2007 - 2008 na neonatologických oddeleniach v regióne Nord Pas-de-Calais, Francúzsko, zdroj tu:

 

Klokankovanie dovoľuje oteckovi nadviazať harmonický kontakt so svojím dieťaťom. Môj muž bol vystresovaný, keď chodieval navštevovať Erwana a keď musel vždy od neho odísť. Praktizovanie kontaktu koža na kožu, kontakt s dieťaťom ho vždy upokojil. Erwan ťažko trávil mlieko, pretože mu spôsobovalo plynatosť, a keď sme si ho dali kožou na kožu, kvôli tomu neplakal, lebo cítil, že sme tu, ak by mu prišlo zle.

Kontakt koža na kožu mi pomohol relaxovať a ubezpečiť ma, že moje dvojičky sa majú dobre.

Táto metóda je vynikajúca, pretože napomôže vytvoriť vzťah so svojím dieťaťom najmä v prípadoch, keď predčasne narodené dieťa prišlo na svet, zatiaľ čo jeho mama bola v celkovej anestéze.

Klokankovala som dcérku, pretože som vedela, že sa cíti pokojná, keď som tu, a keď ju môžem utíšiť, ubezpečiť, cítiť ju na mojej koži a keď ma aj ona cíti, bola to priam potreba.

Klokankovanie nám dovolilo pozerať sa na život nášho malého trošku z iného uhla, ako keby sme sa na neho pozerali cez inkubátor. V týchto chvíľach sme sa začali cítiť viac rodičmi a starali sme sa o neho, akoby bol v mojom brušku ešte ďalšie tri mesiace naviac. Takto sme ho mohli ubezpečiť a jeho prospievanie počas týchto dlhých denných stretnutí kontaktu koža na kožu nás tiež ubezpečovali, že je všetko v poriadku. Myslíme si, že aj vďaka tomuto sa mu darilo rýchlejšie. ĎAKUJEME !!

 

 

 

Tip: Klokankovanie bolo prvýkrát použité r. 1985 v Bogote v Kolumbii ako alternatíva k nedostatku inkubátorov, kde mortalita prematúrnych novorodencov dosiahla 70 promile – vďaka výhodám tejto metódy následne mortalita klesla v danom regióne o 50 %, (zdroj tu).

 

 


Tip: Podľa výskumov realizovaných v rokoch 1983 – 2001 na vyše 300 štúdiách sa pri použití klokankovania u predčasne narodených, ale i donosených novorodencov nepotvrdilo žiadne riziko, ohrozenie pre dieťa, alebo rodičov (zdroj tu).

 

 

Zo života: Maria Isabel spomína: „Sebastian vážil len 1250 g po pôrode. Veľmi som plakala, keď bol odo mňa odlúčený v inkubátore. Sestrička mi vysvetlila, že akonáhle ho nakŕmia, budem ho môcť nosiť na mojej koži, aby som mu dodávala lásku a teplo. Pomaličky som sa naučila stimulovať sanie môjho syna, a už niekoľko dní sa dojčí z prsníka. To bola radosť! Hoci sa unaví, nadobúda na váhe. Lekári súhlasia s tým, že koncom týždňa budeme môcť ísť domov, ak bude takto priberať na váhe. Aj môj muž Nicolas klokankoval nášho syna, každé ráno ešte pred odchodom do práce.(zdroj tu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: Definícia hranične nezrelého novorodenca: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je každé dieťa, ktoré sa narodí pred ukončeným 37. gestačným týždňom (t. j. najneskôr 36 týždňov a 6 dní, t. j. 258 dní od poslednej menses) považované za prematúrne (nezrelé, resp. narodené predčasne) (zdroj tu).

 


Tip: Predčasne narodeným deťom na Slovensku sa venuje občianske združenie Malíček, viac tu.

Copyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor