Výhody a nevýhody nosenia detí

Táto časť popisuje výhody, ktoré považujeme za jedny z najdôležitejších pri nosení detí. Samozrejme existuje množstvo iných argumentov pre nosenie detí v nosičoch resp. šatkách, ktoré vyplývajú z konkrétnych situácií a špecifických potrieb jednotlivých subjektov. Nakoľko sa tento portál snaží poskytnúť ucelený pohľad na nosenie detí, budeme sa venovať aj nevýhodám pri nosení detí, pričom nedá sa hovoriť striktne len o nevýhodách, ale najmä o rizikách vyplývajúcich z nesprávne osvojených metód nosenia, prípadne z nesprávneho výberu nosiča a iných okolností.

 

Výhody


Pre nosiaceho:

 • praktickosť – pri domácich prácach, pri presune na kratšie i dlhšie trasy a neprístupné miesta
 • skladnosť – bežné nosiče sú skladné a vážia väčšinou maximálne 1 kg
 • pohodlnosť – veľká možnosť výberu nosičov z rôznych materiálov na teplejšie aj chladnejšie obdobia, ktoré optimálne rozkladajú váhu nosenca
 • harmonickosť – pokojnejšie a vyrovnanejšie dieťa = pokojnejší a šťastnejší rodič, rýchlejšie pochopenie fyziologických potrieb nosenca, prehĺbenie vzťahu medzi otcom a noseným dieťaťom
 • variabilnosť – veľký výber z techník nosenia podľa potrieb dieťaťa, neustále rozširujúci sa výber nosičov pre rôzne vekové kategórie a na rôzne situácie
 • voľnosť – možnosť mať k dispozícii obe ruky, voľný pohyb
 • časová úspora – využitie nosiča súbežne pri bežných nielen domácich prácach, možnosť dojčenia v intimite aj na verejnosti

Pre nosenca:

 • fyziologickosť – podpora optimálneho telesného vývoja dieťaťa za podmienky dodržania správnych zásad nosenia dieťaťa
 • podpora duševného rozvoja -  stimulácia psychického a intelektuálneho vývoja detí
 • ochrana a bezpečnosť – imitácia prenatálneho prostredia, priamy kontakt koža na kožu podporuje pocit bezpečia dieťaťa, zároveň telesná teplota nosiaceho umožňuje udržiavať telesnú teplotu nosenca najmä v chladnejších obdobiach
 • ukľudnenie – nielen počas nepokojných chorobných stavov, pokojnejší spánkový režim aj v noci
 • prístupnosť – blízky kontakt podporuje možnosť dojčenia podľa potrieb nosenca
 • spoločenskosť – permanentný kontakt s nosiacim a okolitým svetom, možnosť pozorovať všetky činnosti (a nielen vykonávaných nosiacim) z výšky, rýchlejšie získanie sebavedomia

 

Nevýhody


Pre nosiaceho:

 • fyzická záťaž – spočiatku môže ale aj nemusí prísť citeľná fyzická únava tela, telo sa však časom adaptuje, pričom nosenie detí od najútlejšieho veku je vhodnejšie pre získanie kondície
 • zdravotné problémy – v závislosti od charakteru môžu čiastočne resp. úplne znemožniť nosenie niektorým jednotlivcom; ak ide o menej závažné ochorenia, je vhodné konzultovať možnosť nosenia detí s vaším ošetrujúcim lekárom, toto nosenie môže byť totiž pre vás aj prínosné; obzvlášť opatrné musia byť ženy, ktoré chcú nosiť deti čo najskôr po pôrode (zahojenie rán a pod.)
 • nutnosť správneho výberu a zvládnutia techniky nosenia – počiatočný ťažší výber z množstva techník nosenia detí pri niektorých nosičoch, nutnosť korektného osvojenia si techniky, spočiatku náročnejšie techniky nosenia detí na chrbte
 • nutnosť správneho výberu nosiča – v súčasnosti existuje už nesporne veľké množstvo pomôcok na nosenie detí, je vhodné poznať parametre produktu, ak k noseniu chceme pristupovať zodpovedne
 • príťažlivosť nosiaceho – pre niektoré nosiace ženy dôležitý aspekt, nakoľko ženy no i muži nosiaci staršie deti a nielen v zime môžu pôsobiť robustnejším dojmom
 • cena výrobkov – u kvalitných výrobkov je skôr vyššej kategórie, je však treba podotknúť, že kvalitné výrobky sú spracovávané zväčša z ekologických, zdraviu nezávadných a atestovaných materiálov; existuje možnosť obstarania si takýchto výrobkov z druhej ruky za prijateľnejšiu cenu resp. šikovné ruky si vedia jednotlivé nosiče aj ušiť; zároveň v porovnaní s investíciami do nového kočíka je táto cena rádovo nižšia
 • praktickosť pri nosení je potrebné byť opatrnejší s dieťaťom najmä na chrbte, kde je potrebné brať do úvahy „náklad“ v priestore a prepravných prostriedkoch; pre mnohé ženy je alternatíva prenosu dieťaťa v kočíku vyhovujúcejšia pri nákupoch a pod.

Pre nosenca:

 • riziko nesprávneho telesného vývoja – v dôsledku nesprávne osvojenej techniky nosenia detí resp. nesprávneho výberu nosiča, toto riziko však môže byť eliminované osvojením a získaním korektných návykov nosenia detí v ergonomických a fyziologických nosičoch
 • riziko udusenia, úrazov – je možné taktiež minimalizovať starostlivým výberom nosiča ako aj správne získanými spôsobmi nosenia
 • riziko prehriatia – v dôsledku nesprávne zvoleného oblečenia nosiaceho a nosenca pre dané obdobie
 • nehygienickosť – najmä pri uväzovaní dlhších šatiek v teréne sa tieto môžu pri manipulácii zašpiniť
 • nepraktickosť - v prípade potreby prebaľovania mladších nosencov môže byť neustále vyberanie a vkladanie nepohodlné
 • nepokoj pri nepohúpavaní sa – niektoré deti pri nosení väčšinou očakávajú kolísavý pohyb  či chôdzu, môžu byť tým pádom nekľudné, ak nevykonávame činnosť, pri ktorej minimálne chodíme
 • zdravotná závadnosť – pri výbere pomôcok na nosenie detí, ktoré môžu obsahovať jedovaté chemikálie ako napríklad formaldehyd, samozrejme toto riziko môže byť eliminované správnym výberom výrobku

 

 

Tip: Pokojnešie a vyrovnanejšie dieťa znamená pokojnejší a šťastnejší rodič.

 

 

Foto: Anna Píšková


Tip: Vďaka noseniu sa môžete venovať každodenným domácim prácam alebo svojím koníčkom, s pochopením všetkých potrieb svojho dieťatka, nakoľko ho máte stále pri sebe a môžete veľmi flexibilne reagovať na jeho požiadavky a potreby.

 

 

Foto: Kateřina Pavlíčková

 

Tip: Správne uviazanie dieťaťa do nosiča vyžaduje istý cvik, ktorý sa na začiatku môže zdať nevýhodou. Rutinou  a precíznym nácvikom správnych zásad nosenia si osvojíte rôzne techniky a nosenie detí sa tak stane pre vás a vaše dieťatko hrou a každodenným nevšedným zážitkom.


Copyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor