Nosenie a vývoj dieťaťa

Nosenie detí je dnes rozšírený spôsob súžitia matky s dieťaťom nielen v jeho prvopočiatočných dňoch života. Aj preto sa tejto problematike venujú mnohí odborníci z celého sveta a skúmajú prínosy nosenia detí z viacerých hľadísk. Ich podstatu sa vám snažíme zhrnúť v nasledujúcej problematike, pričom budeme podkladať naše vyjadrenia jednotlivými štúdiami.

 

Psychomotorické hľadisko

 • Pozitívny prínos bol potvrdený vďaka kolumbijskej metóde klokankovania novorodencov a predčasne narodených detí (pozor nejde o použitie nosiča u nás často zvaného klokanka, ale o spôsob uviazania bábätka!) prebratej v niektorých európskych neonatologických centrách: bábätko zabalené v jednej vrstve oblečenia je nepretržite priložené zvisle kožou na kožu na hruď matky alebo otca. Všetky výskumy potvrdili, že deti, u ktorých sa aplikovala táto metóda, majú hlbší spánok, menej plačú, lepšie si uchovávajú energiu, jednoduchšie nadväzujú kontakt, lepšie naberajú na hmotnosti a menej sa u nich vyskytujú infekcie. O klokankovacej metóde viac tu .
 • Stanovisko českej pediatrickej spoločnosti z roku 2011: Za optimální považujeme především psychický aspekt této těsné vazby, u nedonošených dětí navíc i aspekt výživový, protiinfekční a termoregulační. Možné negativní dopady na vývoj skeletu – páteř, pánev, kyčle- sice nebyly přesvědčivě prokázány, nelze je však zcela bagatelizovat. Nesporná rizika (úrazy, zadušení) této metody však nutno brát v úvahu a správnými technikami nošení dětí je prakticky eliminovat. Z hlediska péče o dítě nejsou tedy proti nošení dětí v šátku zásadní námitky. Zdroj tu

 • Odborné stanovisko českej pediatrickej spoločnosti z roku 2012 s definíciami termínov a krátkym biologicko-historickým prehľadom obohatené o skúsenosti nosiacej maminky, ktorá nosila v šatke svoje tri deti a ako jej šatka pomohla nielen pri nespokojnom bábätku, starostlivosti o viaceré deti, či dojčiacich problémoch tu .
 • Hľadisko detského psychológa: Podle pozorování v ulicích i podle prodejů šátků lze usuzovat, že nošených dětí každým rokem přibývá. Jaroslav Šturma odhaduje, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Odpovídá to současnému stylu uvažování, a ne jen o výchově. Je to pokus o návrat k přirozenosti, který vychází že stejných myšlenek jako třeba obliba bio nebo regionálních produktů. Jestli byl kočárek symbolem technokratické, sterilní výchovy, kterou dnešní matky samy zažily, má být šátek opakem a do vztahu matka – dítě vnést znovu tělesnost, intuici, probudit přirozené síly. Citované zo zdroja tu.


Socio-emocionálne hľadisko

 • Lepšia integrácia novonarodeného dieťaťa do rodiny vďaka pocitu bezpečia a blízkosti matky - prehĺbenia vzťahu medzi nosiacimi otcom/matkou a dieťaťom.
 • Upokojenie plačlivých detičiek, lepšie organizovaný spánok ináč aj nespavých detí. Rôzne štúdie dokazujú, že deti, ktoré sú nosené denne viac hodín, sú všeobecnejšie šťastnejšie, pokojnejšie, vyspelejšie a majú vyvinutejšiu stavbu tela samozrejme za podmienky zdravého nosenia, ktoré je podporené správnym výberom nosiča, zdroj tu .

 

Zdravotné hľadisko

 • Pomáha prekonať obdobia chorôb ako aj rastu zubov, predchádzať problémom tráviaceho charakteru ako kolík, gastroezofageálneho refluxu Nosenie dieťatka je kľúčové riešenie potláčania príznakov refluxu.“  Citované zo zdroja tu.
 • Pod dohľadom odborného lekára podpora liečby nesprávneho vývoja bedrových kĺbov ako aj preventívne opatrenie pred potenciálnymi problémami vývoja bedrových kĺbov, viď stanovisko International Hip Dysplasia Institute tu.

 • Francúzska lekárka Anne Guillouet odporúča nosenie detí pre autistické deti, deti s psychosomatickými problémami, samozrejme len za účasti a pod dozorom odborného lekára, ďalšie informácie tu .

 

Rozvojové hľadisko

 • Výrazný pozitívny vplyv na predčasne narodené deti a deti narodené s nízkou pôrodnou hmotnosťou vďaka kontaktu tela na telo a imitácii prostredia v maternici pred narodením.
 • Rozvoj celého pohybového aparátu vďaka tlmeným stimulom matkinho tela, podpore krčného svalstva a stimulácii sluchového rovnovážneho centra.
 • Rýchlejší mentálny vývoj vďaka početnejším stimulom z okolitého prostredia vnímaných z vizuálnej úrovne dospelého človeka.

 

 

 

Tip: Podľa logopédov učenie reči prebieha stimuláciou pomenovávania objektov, častejšia blízkosť dieťaťa  podporuje hry pomenovávania predmetov, čím sa zvyšuje slovná zásoba, voľný preklad z doktorandskej práce francúzskej lekárky  Anne Guillouet, ďalšie informácie tu.

 

 


 

 

Tip: Ak vám uvedené argumenty nestačili, ďalšie názory lekárov z rôznych vedných disciplín nájdete na nasledujúcich portáloch tu (kliknite na názory lekárov v ľavej ponuke menu), tu alebo tu.

 


Copyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor