Ako nosiť

Jednotlivé úväzy sú štruktúrované v závislosti od typov nosičov, ktoré sú predstavené v sekcii venujúcej sa charakteristike nosičov tu. Veríme, že vám tieto prehľady pomôžu pri výbere nosiča vzhľadom na spôsoby a variabilitu uviazania, ktoré poskytujú.


Rozdelenie úväzov

  • Podľa umiestnenia dieťaťa k nosiacemu rozlišujeme úväzy na brucho, na bokna chrbát. Ďalšie informácie o charakteristikách týchto polôh nájdete tu.
  • Podľa umiestnenia samotného dieťaťa poznáme horizontálne úväzy, ktoré budeme označovať skratkou H a vertikálne úväzy, ktoré budeme označovať skratkou V. Viac o horizontálnych a vertikálnych polohách na adrese tu.
  • Z pohľadu nosiaceho delíme úväzy na asymetrické, ktoré budeme označovať skratkou A (na jedno rameno, jednostranná záťaž) a symetrické, ktoré budeme označovať skratkou S (obe ramená, rovnomerne rozložená váha).

 

 

Štruktúra prehľadov úväzov

Každý nosič je stručne predstavený s odkazom na jeho všeobecnú charakteristiku.  Všetky prehľady sú rovnako štruktúrované: v podmenu každého nosiča nájdete rozdelenie úväzov podľa  jednotlivých vyššie uvedených polôh.  Ak kliknete na vami vybranú polohu nosiča, ktorý vás zaujíma, dostanete sa priamo k jednotlivým úväzom zodpovedajúcim danej polohe, pričom pri každej polohe nájdete aj odkaz na charakteristiku danej polohy. Pre prehľadnosť je pri každom  úväze uvedená dvojica zodpovedajúcich skratiek: H - horizontálny úväz alebo V - vertikálny úväz, A - asymetrický úväz alebo S - symetrický úväz.

Návody na nosenie sme sa snažili usporiadať vždy v rovnakom poradí: fotonávody alebo kreslené návody sú následne sprevádzané inštruktážnymi videami. Napriek tomu, že sme sa snažili vyberať návody hlavne v slovenskom respektíve v nám príbuznom českom jazyku, vzhľadom na neexistenciu niektorých návodov v týchto jazykoch sú návody a videá častokrát v cudzích jazykoch, čo však nie je prekážkou. Dôsledným pozorovaním sa dá veľa informácií získať aj bez nutnej jazykovej vybavenosti.

 

Foto: Kateřina Pavlíčková

 

Prosba: Nakoľko v prehľadoch k jednotlivým nosičom udávame odkazy na externé stránky, môže sa stať, že časom nebudú dostupné. Budeme radi, ak nás informujete o prípadnej nefunkčnosti danej stránky a my sa ju budeme snažiť nahradiť inou.Copyright © 2012 -2015  Onoseni.sk. Všetky práva vyhradené. Tento portál nenahrádza lekárske stanoviská, v prípade ťažkostí sa obráťte na lekársku starostlivosť.

nosenie detí, nosení detí, fyziologické, ergonomické, nosič, nosiče detí, nosítko, ergonomický nosič, baby šatka, šatka, baby šatky, šátek, šátky, elastická šatka, vak, baby vak, šatkovak, ring sling, sling, mei tai, klokanka, turistický nosič, zásady nosenia detí, správne nosenie, polohy nosenia, úväzy, úvazy, video, návody, návod, viazanie, návody na vázání, vazani satku, diskusie, fórum, rady, poradňa, poradne, kurzy nosenia, deti, dieťa, dieta, dieťatko, detské, bábätko, babatko, babetko, babatka, bábätka, baby, bábo, Hoppediz, Amazonas, Storchenwiege, Didymos, Girasol, Sanami, Nati, Moby, Mam, Manduca, Ergo, Patapum, Bondolino, Liliputi, Kibi, mamičky, mamicka, mama, žena, matka, otec, tato, rodinka, rodina, tehotná, tehotenstvo, materstvo, dojčenie, polohy dojčenia, polohy pri kojení, kojenie, nosíme deti, nosme deti, nosme sa, nosíme sa, nosenie na rukách, nosiť na rukách, adopcia, pestúnska starostlivosť, náhradná starostlivosť, adoptované deti, handicap, zdravotné postihnutie, handicapované deti, inak obdarované, telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, chronické, postihnutie, poruchy, vady, klokankovanie, kangaroo care, kangaroo mother care, skin to skin, koža na kožu, klokania metóda, kenguria starostlivosť, K-starostlivosť, predčasne narodené, prematúrny, prematúrne, novorodenec, inkubátor